Chủ nghĩa phát xít được định nghĩa là

Xuất bản: 24/11/2020 - Cập nhật: 12/05/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Chủ nghĩa phát xít được định nghĩa là gì ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Chủ nghĩa phát xít được định nghĩa là nền chuyên chính khủng bố công khai của những thế lực phản động nhất, hiếu chiến nhất.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X