Chủ đề của ngày dân số thế giới 11-7-2019 ở Việt Nam là gì?

10/11/2020 308

Câu Hỏi:
Chủ đề của ngày dân số thế giới 11-7-2019 ở Việt Nam là gì?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm gdcd 11 mới nhất

X