Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác.

Xuất bản: 23/11/2020 - Cập nhật: 23/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A


Giải thích: Đáp án B, C, D phát âm là /əʊ/. Đáp án A phát âm là /ʌ /

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 7 mới nhất

X