Chọn câu trả lời đúng. Tại sao khi dùng dùi gõ mạnh lên mặt trống ta sẽ nghe to

Xuất bản: 25/11/2020 - Cập nhật: 25/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Chọn câu trả lời đúng.
Tại sao khi dùng dùi gõ mạnh lên mặt trống ta sẽ nghe to hơn?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 7 mới nhất

X