Chọn câu trả lời đúng: Bàn ủi điện hoạt động là do:

Xuất bản: 26/11/2020 - Cập nhật: 26/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Chọn câu trả lời đúng: Bàn ủi điện hoạt động là do:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 7 mới nhất

X