Trắc nghiệm Vật lý 7 bài 22: Tác dụng nhiệt và tác dụng phát sáng của dòng điện

Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý lớp 7 bài 22 - Tác dụng nhiệt và tác dụng phát sáng của dòng điện có đáp án

Câu 1. Khi có dòng điện chạy qua một bóng đèn dây tóc, phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Bóng đèn chỉ nóng lên

B. Bóng đèn chỉ phát sáng.

C. Bóng đèn vừa phát sáng, vừa nóng lên.

D. Bóng đèn phát sáng nhưng không nóng lên.

Câu 2. Vì sao dòng điện có tác dụng nhiệt?

A. Vì dòng điện có khả năng làm sáng bóng đèn bút thử điện.

B. Vì dòng điện có khả năng làm tê liệt thần kinh.

C. Vì dòng điện có khả năng làm nóng vật dẫn điện.

D. Vì dòng điện có khả năng làm quay kim nam châm.

Câu 3. Dòng điện có tác dụng phát sáng khi chạy qua dụng cụ nào dưới đây, khi chúng hoạt động bình thường?

A. Máy bơm nước chạy điện

B. Công tắc

C. Dây dẫn điện ở gia đình

D. Đèn báo của tivi

Câu 4. Bóng đèn nào sau đây khi phát sáng là do dòng điện chạy qua chất khí?

A. Bóng đèn đui ngạnh

B. Đèn điot phát quang

C. Bóng đèn xe gắn máy

D. Bóng đèn pin

Câu 5. Tác dụng nhiệt của dòng điện trong các dụng cụ nào dưới đây là có lợi?

A. Nồi cơm điện

B. Quạt điện

C. Máy thu hình (tivi)

D. Máy bơm nước

Câu 6. Hoạt động của dụng cụ nào dưới đây chứng tỏ dòng điện đi qua được chất khí?

A. Bóng đèn dây tóc

B. Bàn là.

C. Cầu chì.

D. Bóng đèn của bút thử điện.

Câu 7. Cầu chì hoạt động dựa trên tác dụng nào của dòng điện?

A. Tác dụng nhiệt.

B. Tác dụng phát sáng.

C. Tác dụng nhiệt và phát sáng.

D. Một tác dụng khác.

Câu 8. Dòng điện chạy qua dụng cụ nào dưới đây khi hoạt động bình thường vừa có tác dụng nhiệt, vừa có tác dụng phát sáng?

A. Thanh nung của nồi cơm điện

B. Rađiô (máy thu thanh)

C. Điôt phát quang (đèn LED)

D. Ruột ấm điện

Câu 9. Chọn phát biểu sai trong các câu sau:

A. Mọi đèn điện phát sáng đều do dòng điện chạy qua làm chúng nóng tới nhiệt độ cao.

B. Bóng đèn của bút thử điện phát sáng khi có dòng điện chạy qua chất khí ở trong khoảng giữa hai đầu dây bên trong đèn.

C. Vonfram được dùng làm dây tóc của bóng đèn vì nó là kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao.

D. Đèn điôt phát quang (đèn LED) chỉ cho dòng điện đi qua theo một chiều nhất định.

Câu 10. Hoạt động của dụng cụ nào dưới đây không dựa trên tác dụng nhiệt của dòng điện?

A. Bàn là điện

B. Máy sấy tóc

C. Đèn LED

D. Ấm điện đang đun nước

Câu 11. Dụng cụ điện nào dưới đây hoạt động nhờ tác dụng nhiệt của dòng điện?

A. Quạt điện

B. Đèn LED

C. Bóng đèn dây tóc

D. Bóng đèn bút thử điện

Câu 12. Dụng cụ điện nào dưới đây hoạt động nhờ tác dụng nhiệt của dòng điện?

A. Quạt máy

B. Lò nướng điện

C. Ti vi

D. Bóng đèn bút thử điện

Câu 13. Dòng điện không gây ra tác dụng nhiệt trong các dụng cụ nào dưới đây khi chúng hoạt động bình thường

A. Quạt điện

B. Bóng đèn bút thử điện

C. Đồng hồ dùng pin

D. Không có trường hợp nào

Câu 15. Khi có dòng điện chạy qua các vật dẫn thì các vật dẫn bị:

A. Đốt nóng và phát sáng

B. Mềm ra và cong đi

C. Nóng lên

D. Đổi màu

Câu 16. Chọn phát biểu đúng:

A. Khi có dòng điện chạy qua các vật dẫn thì các vật dẫn bị đốt nóng và phát sáng

B. Khi có dòng điện chạy qua các vật dẫn thì các vật dẫn bị mềm ra và cong đi

C. Khi có dòng điện chạy qua các vật dẫn thì các vật dẫn bị nóng lên

D. Khi có dòng điện chạy qua các vật dẫn thì các vật dẫn bị đổi màu

Câu 17. Điền từ thích hợp vào chỗ trống:
Vật dẫn điện........khi .............chạy qua.

A. Nóng lên, có dòng điện

B. Nóng lên, không có dòng điện

C. Không nóng lên, có dòng điện

D. Tất cả đều sai

Câu 18. Chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau:

A. Dòng điện chạy qua mọi vật dẫn thông thường, đều làm cho vật dẫn nóng lên

B. Nếu vật dẫn nóng lên tới nhiệt độ cao thì nó phát sáng

C. Nguyên nhân gây ra tác dụng nhiệt của dòng điện là do các vật dẫn có điện trở

D. Tác dụng nhiệt của dòng điện luôn có hại

Câu 19. Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau:

A. Dòng điện chạy qua mọi vật dẫn thông thường không làm cho vật dẫn nóng lên.

B. Nếu vật dẫn nóng lên tới nhiệt độ cao thì nó phát sáng.

C. Nguyên nhân gây ra tác dụng nhiệt của dòng điện là do các vật dẫn có nhiệt độ nóng chảy.

D. Tác dụng nhiệt của dòng điện luôn có hại.

Câu 21. Chọn câu trả lời đúng: Bàn ủi điện hoạt động là do:

A. Tác dụng nhiệt của dòng điện

B. Tác dụng phát sáng của dòng điện

C. Vừa tác dụng nhiệt, vừa tác dụng phát sáng

D. Dựa trên các tác dụng khác

Câu 25. Tác dụng nhiệt của dòng điện trong thiết bị nào sau đây là có ích:

A. Bàn ủi

B. Máy sấy tóc

C. Lò nướng điện

D. Cả A, B, C đều đúng

Câu 26. Dòng điện có tác dụng phát sáng khi chạy qua bộ phận hay dụng cụ điện nào dưới đây khi chúng đang hoạt động bình thường?

A. Ruột ấm điện

B. Công tắc

C. Dây dẫn điện của mạch điện trong gia đình

D. Đèn báo của tivi

Câu 28. Hoạt động của máy sấy tóc dựa trên tác dụng nào của dòng điện?

A. Tác dụng nhiệt và tác dụng từ.

B. Tác dụng nhiệt

C. Tác dụng nhiệt và tác dụng hoá học.

D. Tác dụng sinh lí và tác dụng từ.

Câu 29. Chọn câu trả lời đúng:
Máy sấy tóc hoạt động là do:

A. Tác dụng nhiệt của dòng điện

B. Tác dụng phát sáng của dòng điện

C. Vừa tác dụng nhiệt, vừa tác dụng phát sáng

D. Dựa trên các tác dụng khác

Câu 30. Dựa vào tác dụng nhiệt của dòng điện, người ta chế tạo các thiết bị dùng trong sinh hoạt hàng ngày như:

A. Điện thoại, quạt điện

B. Mô tơ điện, máy bơm nước.

C. Bàn là, bếp điện

D. Máy hút bụi, nam châm điện

Câu 31. Thiết bị sinh hoạt hàng ngày như bàn là, bếp điện hoạt động dựa vào:

A. Tác dụng nhiệt và tác dụng từ.

B. Tác dụng nhiệt

C. Tác dụng nhiệt và tác dụng hoá học.

D. Tác dụng sinh lí và tác dụng từ.

đáp án Trắc nghiệm Vật lý 7 bài 22: Tác dụng nhiệt và tác dụng phát sáng của dòng điện

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 17A
Câu 2CCâu 18D
Câu 3DCâu 19B
Câu 4BCâu 20B
Câu 5ACâu 21A
Câu 6DCâu 22D
Câu 7ACâu 23B
Câu 8CCâu 24D
Câu 9ACâu 25D
Câu 10CCâu 26D
Câu 11CCâu 27C
Câu 12BCâu 28B
Câu 13DCâu 29A
Câu 14DCâu 30C
Câu 15CCâu 31B
Câu 16C

Giang (Tổng hợp)

Các đề khác

X