Bóng đèn nào sau đây khi phát sáng là do dòng điện chạy qua chất khí?

Xuất bản: 26/11/2020 - Cập nhật: 26/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Bóng đèn nào sau đây khi phát sáng là do dòng điện chạy qua chất khí?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 7 mới nhất

X