Cho hình lăng trụ đứng ABC.A' B' C' có đáy ABC vuông tại A, AB = asqrt 3 , AC =

Xuất bản: 24/12/2020 - Cập nhật: 24/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Cho hình lăng trụ đứng ABC.A' B' C' có đáy ABC vuông tại A, $AB = a\sqrt 3 $, $AC = AA' = a.$ Sin góc giữa đường thẳng AC' và mặt phẳng (BCC' B') bằng

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán Thi mới nhất

X