Cho hình chóp tam giác S.ABC có đáy là tam giác ABC đều cạnh có độ dài là a, SA

Xuất bản: 24/12/2020 - Cập nhật: 24/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Cho hình chóp tam giác S.ABC có đáy là tam giác ABC đều cạnh có độ dài là a, SA vuông góc với mặt phẳng đáy, cạnh bên SC tạo với mặt đáy một góc là 30 độ. Thể tích của khối chóp S.ABC là.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán Thi mới nhất

X