Cho các thao tác sau:(1) Nháy nút (2) Nháy nút (3) Nhập điều kiện lọc vào từng

Xuất bản: 05/10/2020 - Cập nhật: 05/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Cho các thao tác sau:

(1) Nháy nút Cho các thao tác sau:(1) Nháy nút (2) Nháy nút (3) Nhập điều kiện lọc vào từng hình ảnh

(2) Nháy nút <#>

(3) Nhập điều kiện lọc vào từng trường tương ứng theo mẫu

Trình tự các thao tác để thực hiện được việc lọc theo mẫu là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Sử dụng lọc theo mẫu để tìm các bản ghi thỏa mãn các tiêu chí phức tạp. Trình tự các thao tác để thực hiện được việc lọc theo mẫu là:

+ Nháy nút<#>

+ Nhập điều kiện lọc vào từng trường tương ứng theo mẫu

+ Nháy nút <#>

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tin học 12 mới nhất

X