Cho bảng dữ liệu sau:Có các lí giải nào sau đây cho rằng bảng đó không phải là

Xuất bản: 05/10/2020 - Cập nhật: 05/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Cho bảng dữ liệu sau:

Cho bảng dữ liệu sau:Có các lí giải nào sau đây cho rằng bảng đó không phải là hình ảnh

Có các lí giải nào sau đây cho rằng bảng đó không phải là một quan hệ trong hệ CSDL quan hệ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tin học 12 mới nhất

X