Mô hình dữ liệu quan hệ được E. F. Codd đề xuất năm nào?

Xuất bản: 05/10/2020 - Cập nhật: 05/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Mô hình dữ liệu quan hệ được E. F. Codd đề xuất năm nào?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Mô hình dữ liệu quan hệ được E. F. Codd đề xuất năm 1970

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tin học 12 mới nhất

X