Các khái niệm dùng để mô tả các yếu tố nào sẽ tạo thành mô hình dữ liệu quan

Xuất bản: 05/10/2020 - Cập nhật: 05/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Các khái niệm dùng để mô tả các yếu tố nào sẽ tạo thành mô hình dữ liệu quan hệ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Các khái niệm dùng để mô tả các yếu tố nào sẽ tạo thành mô hình dữ liệu quan hệ cấu trúc dữ liệu, các ràng buộc dữ liệu và các thao tác, phép toán trên dữ liệu.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tin học 12 mới nhất

X