Chỉ thị Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta là của:

Xuất bản: 10/09/2020 - Cập nhật: 10/09/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Chỉ thị Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta là của:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Chỉ thị Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta là của ban thường vụ Trung ương Đảng

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 12 mới nhất

X