Chất nào sau đây có tính chất lưỡng tính?

Xuất bản: 14/09/2020 - Cập nhật: 02/08/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Chất nào sau đây có tính chất lưỡng tính?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

H2N-CH2-COOH có tính chất lưỡng tính.

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Cho dãy các chất: Al, , Al(OH)3,Al2O3, AlCl3, NaHCO3. Số chất lưỡng tính trong dãy là

Cho dãy các chất: Al, , Al(OH)3,Al2O3, AlCl3, NaHCO3. Số chất lưỡng tính trong dãy là 3 gồmAl(OH)3,Al2O3,NaHCO3.

Chất nào sau đây không phải là chất lưỡng tính?

HCOOCH3 không phải là chất lưỡng tính.
Giải thích:
A. H2NCH2COOH là amino axit, có nhóm amin (-NH2) và nhóm carboxylic (-COOH), có khả năng hoạt động như một axit hoặc một bazơ.

Cho dãy các chất: NaOH, Ca(OH)2, Zn(OH)2, Cr(OH)2, Mg(OH)2,Al(OH)3 . Số chất có tính chất lưỡng tính trong dãy là

Cho dãy các chất: NaOH, Ca(OH)2, Zn(OH)2, Cr(OH)2, Mg(OH)2, Al(OH)3 . Số chất có tính chất lưỡng tính trong dãy là Zn(OH)2, Al(OH)3

Chất nào sau đây có tính chất lưỡng tính?

Al2O3 có tính chất lưỡng tính.

Chất nào sau đây có tính chất lưỡng tính?

Al(OH)3 có tính chất lưỡng tính.

Al, $A l_{2} O_{3}, A l(O H)_{3}$ đều tác dụng được với dung dịch HCl và dung dịch NaOH. Các chất có tính chất lưỡng tính là

Al, $A l_{2} O_{3}, A l(O H)_{3}$ đều tác dụng được với dung dịch HCl và dung dịch NaOH. Các chất có tính chất lưỡng tính là $Al _{2} O _{3}, Al ( OH )_{3}$

Cho dãy các chất: NaHSO4, Al2O3, CrO3, (NH4)2CO3. Số chất lưỡng tính là

Cho dãy các chất: NaHSO4, Al2O3, CrO3, (NH4)2CO3. Số chất lưỡng tính là 2 : Al2O3 và (NH4)2CO3

Chất nào sau đây là chất lưỡng tính?

Ca(HCO3)2 là chất lưỡng tính.

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X