Các vật nhiễm điện ..... thì đẩy nhau ........ thì hút nhau

Xuất bản: 26/11/2020 - Cập nhật: 26/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Các vật nhiễm điện ..... thì đẩy nhau ........ thì hút nhau

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 7 mới nhất

X