Trong nguyên tử bình thường thì điện tích của hạt nhân so với tổng điện tích âm

Xuất bản: 26/11/2020 - Cập nhật: 13/04/2022 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Trong nguyên tử bình thường thì điện tích của hạt nhân so với tổng điện tích âm của các electron là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Trong nguyên tử bình thường thì điện tích của hạt nhân so với tổng điện tích âm của các electron là bằng nhau.
Giải thích: Tổng điện tích âm của các êlectrôn có trị số tuyệt đối bằng điện tích dương của hạt nhân. Do đó bình thường nguyên thử trung hòa về điện.

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 7 mới nhất

X