Trắc nghiệm Vật lý 7 bài 5: Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng

Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý lớp 7 bài 5 - Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng có đáp án

Câu 1. Chọn phát biểu đúng?

A. Ảnh của một vật qua gương phẳng luôn luôn nhỏ hơn vật.

B. Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng có thể lớn hơn vật tùy thuộc vào vị trí đặt vật trước gương.

C. Nếu đặt màn ở một vị trí thích hợp, vật ở trước gương, ta có thể hứng được ảnh của vật tạo bởi gương phẳng.

D. Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng luôn có kích thước bằng vật

Câu 3. Khi nào ta có thể nhìn thấy ảnh S' của một điểm sáng S đặt trước gương phẳng?

A. Khi ảnh S’ ở phía trước mắt ta.

B. Khi S’ là nguồn sáng

C. Khi giữa mắt và ảnh S’ không có vật chắn sáng.

D. Khi mắt nhận được tia phản xạ của các tia tới xuất phát từ điểm sáng S.

Câu 4. Vì sao ta đặt màn hứng ảnh tại vị trí ảnh ảo S' của điểm sáng S do gương phẳng tạo ra mà không hứng được ảnh trên màn?

B. Vì chùm tia phản xạ là chùm phân kì không hội tụ trên màn

C. Vì ảnh ảo là vật sáng.

D. Vì khoảng cách từ ảnh đến gương bằng khoảng cách từ vật đến gương.

A. Vì ảnh ảo là nguồn sáng.

Câu 6. Chọn phương án sai.

A. Để biết sự tồn tại của ảnh ảo do gương phẳng tạo ra, người ta dùng máy ảnh để chụp hình ảnh của nó

B. Để biết sự tồn tại của ảnh ảo do gương phẳng tạo ra, người ta dùng màn chắn để hứng

C. Để biết sự tồn tại của ảnh ảo do gương phẳng tạo ra, người ta dùng mắt nhìn vào gương ta thấy ảnh ảo

D. Để biết sự tồn tại của ảnh ảo do gương phẳng tạo ra, người ta dùng máy quay phim

Câu 7. Để vẽ được các tia phản xạ ở hình vẽ theo cách đơn giản, chính xác, ta căn cứ vào:

A. Khoảng cách từ ảnh ảo S' đến gương bằng khoảng cách từ S đến gương.

B. Ảnh ảo S' nằm phía sau gương.

C. Định luật phản xạ ánh sáng.

D. Cả 3 phương án đúng.

Câu 20. Hiện tượng nào dưới đây là hiện tượng phản xạ ánh sáng:

A. Nhìn thấy ảnh của mình trong gương phẳng

B. Nhìn thấy con cá trong bể nước to hơn so với quan sát ở ngoài không khí

C. Nhìn thấy bóng cây trên sân trường

D. Nhìn xuống mặt nước thấy cây cối ở bờ ao bị mọc ngược so với cây cối trên bờ.

Câu 22. Ảnh của vật qua gương phẳng

A. Luôn nhỏ hơn vật

B. Luôn bằng vật

C. Luôn lớn hơn vật

D. Tùy thuộc vào vật ở gần hay ở xa gương.

Câu 26. Ảnh của vật tạo bởi gương phẳng là:

A. Ảnh ảo, không hứng được trên màn

B. Ảnh thật, hứng được trên màn

C. Ảnh ảo, hứng được trên màn

D. Ảnh thật, không hứng được trên màn

Câu 28. Ảnh của một vật qua gương phẳng là :

A. Ảnh ảo, lớn bằng vật và đối xứng qua gương

B. Ảnh ảo, lớn bằng vật, đối xứng với vật.

C. Ảnh ảo, lớn bằng vật không đối xứng với vật.

D. Ảnh ảo, lớn hơn vật, đối xứng ngược qua gương

Câu 34. Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng có tính chất sau:

A. Là ảnh ảo, bằng vật

B. Là ảnh ảo, nhỏ hơn vật

C. Là ảnh thật, bằng vật

D. Là ảnh ảo lớn hơn vật

Câu 35. Chọn câu đúng:

A. Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng là ảnh ảo, bằng vật

B. Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng là ảnh ảo, nhỏ hơn vật

C. Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng là ảnh thật, bằng vật

D. Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng là ảnh ảo lớn hơn vật

Câu 36. Nói về tính chất ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng, câu phát biểu nào dưới đây đúng?

A. Hứng được trên màn và lớn bằng vật.

B. Không hứng được trên màn và bé hơn vật.

C. Không hứng được trên màn và lớn bằng vật.

D. Hứng được trên màn và lớn hơn vật.

Câu 37. Vì sao ta nhìn thấy ảnh của một vật trong gương phẳng?

A. Vì có ánh sáng truyền thẳng từ vật đến mắt ta

B. Vì mắt ta chiếu ra những tia sáng đến gương rồi quay lại chiếu sáng vật

C. Vì có ánh sáng từ vật truyền đến gương, phản xạ trên gương rồi truyền từ ảnh đến mắt ta

D. Vì có ánh sáng từ vật đi vòng ra sau gương rồi đến mắt ta

Câu 38. Khi nào ta có thể nhìn thấy ảnh S' của một điểm sáng S đặt trước gương phẳng?

A. Khi ảnh S’ ở trước mắt ta

B. Khi S’ là nguồn sáng

C. Khi giữa mắt và ảnh S’ không có vật chắn sáng

D. Khi mắt nhận được tia phản xạ của các tia tới xuất phát từ điểm sáng S

Câu 39. Nhận xét nào sau đây là sai khi so sánh tác dụng của gương phẳng với một tấm kính phẳng?

A. Nhìn vào gương phẳng ta không thể thấy được các vật ở phía sau của gương

B. Nhìn vào tấm kính ta thấy được vật ở phía sau nó

C. Gương phẳng và tấm kính phẳng đều tạo được ảnh của vật đặt trước chúng

D. Ta không thể thấy được các vật ở phía bên kia tấm kính

Câu 40. Khi soi gương, ta thấy:

A. Ảnh thật ở sau gương

B. Ảnh ảo ở sau gương

C. Ảnh thật ở trước gương

D. Ảnh ảo ở trước gương

Câu 41. So sánh khoảng cách từ một điểm của vật đến gương phẳng với khoảng cách từ ảnh của điểm đó đến gương?

A. Khoảng cách từ một điểm của vật đến gương phẳng lớn hơn khoảng cách từ ảnh của điểm đó đến gương

B. Khoảng cách từ một điểm của vật đến gương phẳng bằng khoảng cách từ ảnh của điểm đó đến gương

C. Khoảng cách từ một điểm của vật đến gương phẳng nhỏ hơn khoảng cách từ ảnh của điểm đó đến gương

D. Khoảng cách từ một điểm của vật đến gương phẳng nhỏ hơn hoặc bằng khoảng cách từ ảnh của điểm đó đến gương

Câu 43. Chọn phương án sai. Để biết sự tồn tại của ảnh ảo do gương phẳng tạo ra, người ta dùng các cách sau đây?

A. Dùng máy ảnh để chụp hình ảnh của nó

B. Dùng màn chắn để hứng

C. Dùng mắt nhìn vào gương ta thấy ảnh ảo

D. Dùng máy quay phim

đáp án Trắc nghiệm Vật lý 7 bài 5: Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 23C
Câu 2CCâu 24D
Câu 3DCâu 25B
Câu 4BCâu 26A
Câu 5CCâu 27B
Câu 6BCâu 28A
Câu 7DCâu 29B
Câu 8BCâu 30B
Câu 9CCâu 31B
Câu 10DCâu 32D
Câu 11BCâu 33B
Câu 12ACâu 34A
Câu 13DCâu 35A
Câu 14DCâu 36C
Câu 15CCâu 37C
Câu 16ACâu 38D
Câu 17BCâu 39D
Câu 18DCâu 40B
Câu 19ACâu 41B
Câu 20ACâu 42A
Câu 21BCâu 43B
Câu 22B

Giang (Tổng hợp)

Các đề khác

X