Khoảng cách từ một điểm sáng S đến gương phẳng bằng 1m. Khoảng cách từ ảnh S'

Xuất bản: 24/11/2020 - Cập nhật: 24/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Khoảng cách từ một điểm sáng S đến gương phẳng bằng 1m. Khoảng cách từ ảnh S' của điểm sáng S đến điểm sáng S là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Ta có: Khoảng cách từ một điểm của vật đến gương phẳng bằng khoảng cách từ ảnh của điểm đó đến gương

⇒ Khoảng cách từ vật đến gương bằng khoảng cách từ ảnh đến gương

Khoảng cách: SS′=1m + 1m = 2m

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 7 mới nhất

X