Một tia sáng chiếu tới gương phẳng hợp với mặt gương một góc 60⁰. Góc phản xạ

Xuất bản: 24/11/2020 - Cập nhật: 07/12/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Một tia sáng chiếu tới gương phẳng hợp với mặt gương một góc 60⁰. Góc phản xạ bằng:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A


Vì tia tới hợp với mặt gương một góc 60⁰ nên góc tới i = 90⁰ – 60⁰ = 30⁰

Theo định luật phản xạ ánh sáng: góc tới = góc phản xạ, suy ra góc phản xạ bằng 30⁰

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 7 mới nhất

X