Trắc nghiệm Sinh 9 bài 22 : Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

Câu hỏi trắc nghiệm Sinh 9 bài 22 - Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể có đáp án.

Câu 1. Đột biến cấu trúc NST là những biến đổi
Câu 2. Đột biến làm biến đổi cấu trúc của NST được gọi là:
Câu 3. Các dạng đột biến cấu trúc của NST là
Câu 4. Trong các dạng đột biến cấu trúc NST, dạng làm cho lượng vật chất di truyền không thay đổi là:
Câu 5. Dạng đột biến nào sau đây không làm thay đổi kích thước nhiễm sắc thể nhưng làm thay đổi trình tự các gen trên đó, ít ảnh hưởng đến sức sống?
Câu 6. Những dạng đột biến cấu trúc làm giảm số lượng gen trên 1 NST là
Câu 7. Cho NST có trình tự các gen như sau, xác định dạng đột biến:

Cho  NST có trình tự các gen như sau, xác định dạng đột biến: A. đảo đoạn Trắc hình ảnh
Câu 8. Quan sát trường hợp minh họa sau đây và hãy xác định đột biến này thuộc dạng nào? ABCDEFGH → ABCDEFG
Câu 9. Cho 2 NST có trình tự các gen như sau, xác định dạng đột biến:

Cho 2 NST có trình tự các gen như sau, xác định dạng đột biến: C. chuyển đoạn hình ảnh
Câu 10. Những đột biến nào thường gây chết
Câu 11. Dạng đột biến cấu trúc NST thường gây hậu quả lớn nhất là
Câu 12. Trong chọn giống, con người đã ứng dụng đột biến mất đoạn để
Câu 13. Trong các dạng đột biến cấu trúc NST, dạng đột biến nào được sử dụng để xác định vị trí gen trên nhiễm sắc thể
Câu 14. Dạng đột biến nào làm tăng cường hoặc giảm bớt mức biểu hiện của tính trạng
Câu 15. Hoạt tính của enzim amylaza tăng, làm hiệu suất chế tạo mạch nha, kẹo, bia, rượu tăng lên là ứng dụng của loại đột biến nào sau đây
Câu 16. Dạng đột biến dưới đây được ứng dụng trong sản xuất rượu bia là
Câu 17. Nguyên nhân chủ yếu tạo ra đột biến cấu trúc NST là
Câu 18. Nguyên nhân phát sinh đột biến cấu trúc của NST là
Câu 19. Cơ chế phát sinh đột biến cấu trúc NST là do tác động của các tác nhân gây đột biến, dẫn đến
Câu 20. Đột biến nào sau đây gây bệnh ung thư máu ở người
Câu 21. Một hội chứng ung thư máu ở người là biểu hiện của một dạng đột biến NST. Đó là dạng đột biến cấu trúc NST nào dưới đây ?
Câu 22. Mất một đoạn nhỏ ở đầu NST 21 gây hậu quả

đáp án Trắc nghiệm Sinh 9 bài 22 : Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 12D
Câu 2BCâu 13A
Câu 3CCâu 14A
Câu 4ACâu 15C
Câu 5ACâu 16A
Câu 6CCâu 17C
Câu 7ACâu 18B
Câu 8ACâu 19D
Câu 9CCâu 20A
Câu 10CCâu 21B
Câu 11BCâu 22D

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X