Mất một đoạn nhỏ ở đầu NST 21 gây hậu quả

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 06/11/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Mất một đoạn nhỏ ở đầu NST 21 gây hậu quả

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Mất đoạn nhỏ ở đầu NST 21 gây ung thư máu ở người

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 9 mới nhất

X