Nguyên nhân phát sinh đột biến cấu trúc của NST là

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 06/11/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Nguyên nhân phát sinh đột biến cấu trúc của NST là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Nguyên nhân tạo ra đột biến cấu trúc NST là các tác nhân vật lí và hoá học của ngoại cảnh

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 9 mới nhất

X