Loài nào có giá trị dược liệu chữa bệnh hen suyễn và tăng sinh lực

10/11/2020 139

Câu Hỏi:
Loài nào có giá trị dược liệu chữa bệnh hen suyễn và tăng sinh lực
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 7 mới nhất

X