Động vật quý hiếm nào đang ở cấp độ đe dọa tuyệt chủng rất nguy cấp

Xuất bản: 10/11/2020 - Cập nhật: 10/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Động vật quý hiếm nào đang ở cấp độ đe dọa tuyệt chủng rất nguy cấp

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 7 mới nhất

X