Top 55 câu hỏi trắc nghiệm khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 - 1933)

Khủng hoảng kinh tế thế giới, kiến thức trọng tâm và 55 câu trắc nghiệm củng cố kiến thức về cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 - 1933)

Nguyên nhân khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 - 1933)

- Khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 - 1933) là cuộc khủng hoảng “thừa” do sản xuất ồ ạt, chạy đua theo lợi nhuận trong những năm 1924 - 1929, dẫn đến tình trạng “cung” vượt quá “cầu”, hàng hóa ế thừa trong khi người lao động không có tiền mua.

Phạm vi, quy mô của khủng hoảng kinh tế thế giới

- Tháng 10 - 1929, khủng hoảng kinh tế bùng nổ ở Mĩ bắt đầu trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, sau đó lan sang các ngành kinh tế khác.
- Từ Mĩ, khủng hoảng nhanh chóng lan ra toàn bộ thế giới tư bản, chấm dứt thời kì ổn định và tăng trưởng của chủ nghĩa tư bản.
- Cuộc khủng hoảng kéo dài gần 4 năm, trầm trọng nhất là năm 1932.

Hậu quả của khủng hoảng kinh tế thế giới

- Tàn phá nặng nề nền kinh tế các nước tư bản chủ nghĩa
- Hàng trăm triệu người (công nhân, nông dân và gia đình họ) thất nghiệp, mất ruộng đất và rơi vào tình trạng đói khổ
- Phong trào đấu tranh của người lao động, biểu tình, tuần hành diễn ra sôi nổi ở khắp các nước.
- Chủ nghĩa phát xít xuất hiện, báo hiệu nguy cơ chiến tranh thế giới mới.

Hướng giải quyết khủng hoảng của các nước tư bản

* Mĩ - Anh - Pháp:
- Do các nước này có nhiều thuộc địa, thị trường, có truyền thống dân chủ tư sản.
=> Tiến hành các chính sách cải cách kinh tế - xã hội, tiêu biểu là “Chính sách mới” của Mĩ.
* Đức - Italia - Nhật Bản:
- Các nước này không có hoặc có ít thuộc địa; thiếu vốn, nguyên liệu, thị trường tiêu thụ; là những quốc gia có truyền thống quân phiệt hiếu chiến.
- Mâu thuẫn giữa các đế quốc về vấn đề thị trường trở nên cực kì gay gắt.
=> Tiến hành phát xít hóa bộ máy nhà nước, phát động chiến tranh phân chia lại thế giới.

Tác động của khủng hoảng kinh tế thế giới đến nền kinh tế Việt Nam

- Về kinh tế:
+ Sản xuất công nghiệp bị thiếu vốn dẫn đến đình trệ do Pháp rút vốn đầu tư ở Đông Dương về hỗ trợ tư bản Pháp.
+ Lúa gạo mất giá, không xuất khẩu được, ruộng đất bị bỏ hoang
=> Nền kinh tế lâm vào tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng
- Về xã hội:
+ Công nhân thất nghiệp ngày càng đông, tiền lương bị giảm
+ Nông dân tiếp tục bị bần cùng hoá và phá sản
+ Tiểu tư sản lâm vào cảnh điêu đứng, tư sản dân tộc không thể buôn bán và sản xuất
+ Đời sống của người dân lao động khốn khổ đến tột cùng do sưu thuế tăng lên gấp 2, 3 lần, chính sách khủng bố trắng của thực dân Pháp...

Top 55 câu hỏi trắc nghiệm Khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 - 1933)

Câu 1. Mâu thuẫn cơ bản trong xã hội Việt Nam trong thời kì khủng hoảng kinh tế (1929 - 1933)?
Câu 2. Vì sao cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 - 1933) ở các nước tư bản lại ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực kinh tế của Việt Nam?
Câu 3. Cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 - 1933) đã ảnh hưởng lớn nhất đến nền kinh tế Việt Nam trên lĩnh vực nào:
Câu 4. Sau cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933, chủ nghĩa phát xít đã lên nắm chính quyền ở các quốc gia:
Câu 5. Để giải quyết hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933, thực dân Pháp đã thực hiện biện pháp gì?
Câu 6. Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 đã tác động như thế nào đến xã hội Việt Nam :
Câu 7. Chính sách quan trọng nào của nước ta đã giúp nước ta thoát khỏi tình trạng khủng hoảng kinh tế và từng bước phát triển theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa vào cuối thế kỉ XX?
Câu 8. Đâu không phải là nguyên nhân dẫn đến xuất hiện hai con đường giải quyết khủng hoảng khác nhau giữa các nước tư bản trong cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933?
Câu 9. Khó khăn lớn nhất của Nhật Bản trong thời kì khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 là gì?
Câu 10. Đâu không phải là nguyên nhân khiến Nhật Bản lựa chọn đi theo con đường quân phiệt hóa bộ máy nhà nước để cứu vãn hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933?
Câu 11. Trước khi chịu tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933, Nhật Bản đã rơi vào khủng hoảng gì?
Câu 12. Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 đã để lại hậu quả gì đối với nền hòa bình thế giới?
Câu 13. Ý nào không phản ánh đúng hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 - 1933?
Câu 14. Để thoát ra khỏi khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933, các nước tư bản Anh, Pháp, Mĩ đã làm gì?
Câu 15. Các nước tìm lối thoát khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 bằng những hình thức thống trị mới là:
Câu 16. Các nước Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản tìm kiếm lối thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 bằng cách nào?
Câu 17. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới kéo dài gần bao nhiêu năm?
Câu 18. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 - 1933 diễn ra trầm trọng nhất là vào năm:
Câu 19. Tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 - 1933 không phải là:
Câu 20. Ngành kinh tế nào ở Đức bị tác động nặng nề nhất bởi cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 -1933?
Câu 21. Ý nào sau đây không đúng với hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 -1933 đối với nước Đức?
Câu 22. Cuộc khủng hoảng kinh tế chưa từng thấy bất ngờ bùng nổ ở Mĩ vào thời gian nào :
Câu 23. Cuộc khủng hoảng kinh tế ở Mĩ bắt đầu trong lĩnh vực nào :
Câu 24. Khủng hoảng kinh tế ở Mĩ diễn ra trầm trọng nhất vào năm:
Câu 25. Người đã thực hiện Chính sách mới nhằm đưa nước Mĩ thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế là:
Câu 26. Ý nào không phản ánh đúng hậu quả xã hội mà khủng hoảng kinh tế ở Nhật Bản gây ra?
Câu 27. Khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 ở Nhật Bản xảy ra trầm trọng, nhất là trong lĩnh vực nào?
Câu 28. Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 ở Nhật Bản đạt đến đỉnh điểm vào năm:
Câu 29. Ý nào sau đây không đúng với hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế vào năm 1931 ở Nhật Bản?
Câu 30. Nhằm khắc phục những hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế vào đầu thập niên 30 của thế kỉ XX, giới cầm quyền Nhật Bản chủ trương:
Câu 31. Giới cầm quyền Nhật Bản đã thực hiện biện pháp gì để khắc phục những hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế vào đầu thập niên 30 của thế kỉ XX?
Câu 32. Hậu quả lớn nhất mà cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 gây ra cho xã hội Việt Nam là:
Câu 33. Hậu quà bao trùm về mặt xã hội mà cuộc khủng hoảng kinh tế ở Việt Nam trong những năm 1929 - 1933 gây ra là gi?
Câu 34. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 - 1933) đã tác động đến tình hình kinh tế và xã hội Việt Nam ra sao?
Câu 35. Các nước Đức, l-ta-li-a, Nhật Bản tìm lối thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 - 1933) bằng cách
Câu 36. Hậu quả lớn nhất của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 - 1933 là gì?
Câu 37. Nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 là:
Câu 38. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 - 1933) bùng nổ đầu tiên ở:
Câu 39. Đâu không phải là nguyên nhân dẫn đến xuất hiện hai con đường giải quyết khủng hoảng khác nhau giữa các nước tư bản trong cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933?
Câu 40. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 - 1933) đã:
Câu 41. Để thoát ra cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 - 1933), giới cầm quyền Đức đã:
Câu 42. Cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 - 1933) ở Mĩ do:
Câu 43. Cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 - 1933) ở Mĩ bắt đầu từ lĩnh vực nào:
Câu 44. Nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng kinh tế ở nước Mĩ (1929 - 1933) :
Câu 45. Khủng hoảng kinh tế của Nhật Bản diễn ra nghiêm trọng nhất trong lĩnh vực:
Câu 46. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 - 1933 đã gây ra hậu quả gì cho xã hội Nhật Bản?
Câu 47. Để vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 - 1933), giới cầm quyền Nhật Bản đã chủ trương:
Câu 48. Tại sao Đức, Ý, Nhật Bản lại theo con đường phát xít hóa bộ máy nhà nước để cứu vãn tình trạng khủng hoảng kinh tế?
Câu 49. Biện pháp thoát khỏi khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 của các nước tư bản Đức, Italia, Nhật là gì?
Câu 50. Đặc điểm của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới năm 1929 :
Câu 51. Cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 - 1933) đã gây ra hậu quả gì đối với xã hội Việt Nam ?
Câu 52. Cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 - 1933) ảnh hưởng lớn nhất đến nền kinh tế Việt Nam trong lĩnh vực nào ?

đáp án Trắc nghiệm khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 - 1933

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 27D
Câu 2CCâu 28C
Câu 3ACâu 29C
Câu 4CCâu 30B
Câu 5DCâu 31D
Câu 6ACâu 32A
Câu 7BCâu 33B
Câu 8DCâu 34D
Câu 9BCâu 35C
Câu 10DCâu 36B
Câu 11BCâu 37D
Câu 12DCâu 38D
Câu 13BCâu 39D
Câu 14DCâu 40C
Câu 15CCâu 41C
Câu 16BCâu 42D
Câu 17BCâu 43B
Câu 18DCâu 44B
Câu 19CCâu 45D
Câu 20BCâu 46A
Câu 21ACâu 47A
Câu 22BCâu 48B
Câu 23DCâu 49A
Câu 24CCâu 50B
Câu 25DCâu 51B
Câu 26DCâu 52A

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

Các đề khác

X