Nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng kinh tế ở nước Mĩ (1929 - 1933)

Xuất bản: 26/10/2021 - Cập nhật: 03/11/2023 - Tác giả: Cao Mỹ Linh

Câu Hỏi:

Nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng kinh tế ở nước Mĩ (1929 - 1933) :

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng kinh tế ở nước Mĩ (1929 - 1933) là do nhiều ngành công nghiệp chỉ sử dụng 60 - 80% công suất, nạn thất nghiệp thường xuyên xảy ra, sản xuất ồ ạt chạy theo lợi nhuận, phát triển không đồng bộ, mất cân đối giữa cung và cầu.

Cao Mỹ Linh (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Những thành tựu chủ yếu về khoa học - kĩ thuật của Mĩ là gì?

Những thành tựu chủ yếu về khoa học - kĩ thuật của Mĩ là tìm ra công cụ sản xuất mới, các nguồn năng lượng mới, tìm ra những vật liệu mới, thực hiện "Cuộc cách mạng xanh" trong nông nghiệp, trong giao thông thông tin liên lạc, chinh phục vũ trụ,... và sản xuất được những vũ khí hiện đại.

Từ những năm 90 của thế kỉ XX, tình hình kinh tế, chính trị ở các nước Mĩ Latinh gặp nhiều khó khăn, có lúc trở nên căng thẳng là do

Từ những năm 90 của thế kỉ XX, tình hình kinh tế, chính trị ở các nước Mĩ Latinh gặp nhiều khó khăn, có lúc trở nên căng thẳng là do sự bao vây, cấm vận của Mĩ.

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, nước Mĩ giàu lên nhanh chóng là do nguyên nhân chủ yếu sau:

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, nước Mĩ giàu lên nhanh chóng là do nguyên nhân chủ yếu sau: không bị chiến tranh tàn phá, được yên ổn sản xuất và bán vũ khí, hàng hoá cho các nước tham chiến.

Cuộc cách mạng tư sản diễn ra dưới hình thức chiến tranh giành độc lập là

Cuộc cách mạng tư sản diễn ra dưới hình thức chiến tranh giành độc lập là cách mạng Mĩ cuối thế kỉ XVIII

Tháng 11 - 1933 đã diễn ra sự kiện quan trọng gì trong lịch sử ngoại giao nước Mĩ?

Tháng 11 - 1933 đã diễn ra sự kiện quan trọng trong lịch sử ngoại giao nước Mĩ: Mĩ thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên Xô.

Người đã thực hiện "Chính sách mới" và đưa nước Mĩ thoát khỏi cuộc khủng kinh tế (1929 - 1933) là

Người đã thực hiện "Chính sách mới" và đưa nước Mĩ thoát khỏi cuộc khủng kinh tế (1929 - 1933) là Ru-dơ-ven

Ngày 4 - 7 - 1776 trở thành ngày Quốc khánh của nước Mĩ vì

Ngày 4 - 7 - 1776 trở thành ngày Quốc khánh của nước Mĩ vì đại hội lục địa thông qua Tuyên ngôn độc lập, thành lập Hợp chủng quốc Mĩ

Giải thích:

Ngày 4-7-1776, Đại hội thông qua bản Tuyên ngôn Độc lập, tố cáo chế độ áp bức thuộc địa thực dân Anh và chính thức tuyên bố 13 thuộc địa thoát li khỏi chính quốc, thành lập một quốc gia độc lập – Hợp chúng quốc Mĩ. Chính vì nội dung này nên về sau ngày 4-7 trở thành ngày Quốc khánh của nước Mĩ.

Thái độ trung lập trước các cuộc xung đột bên ngoài của nước Mĩ đã tác động như thế nào đến quan hệ quốc tế trong những năm 1929-1939?

Thái độ trung lập trước các cuộc xung đột bên ngoài của nước Mĩ đã tác động đến quan hệ quốc tế trong những năm 1929-1939: Góp phần khuyến khích chủ nghĩa phát xít tự do hành động.

Sau thắng lợi của cuộc cách mạng Cu-ba, hình thức đấu tranh chủ yếu ở các nước Mĩ Latinh là

Sau thắng lợi của cuộc cách mạng Cu-ba, hình thức đấu tranh chủ yếu ở các nước Mĩ Latinh là đấu tranh ngoại giao.

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X