Người đã thực hiện Chính sách mới nhằm đưa nước Mĩ thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế là?

Xuất bản: 24/11/2020 - Cập nhật: 23/12/2021 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Người đã thực hiện Chính sách mới nhằm đưa nước Mĩ thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Người đã thực hiện Chính sách mới nhằm đưa nước Mĩ thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế là Ru-do-ven.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X