Khủng hoảng kinh tế ở Mĩ diễn ra trầm trọng nhất vào năm ?

Xuất bản: 24/11/2020 - Cập nhật: 23/12/2021 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Khủng hoảng kinh tế ở Mĩ diễn ra trầm trọng nhất vào năm:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Khủng hoảng kinh tế ở Mĩ diễn ra trầm trọng nhất vào năm 1932.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X