Cuộc khủng hoảng kinh tế chưa từng thấy bất ngờ bùng nổ ở Mĩ vào thời gian nào?

Xuất bản: 24/11/2020 - Cập nhật: 23/12/2021 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Cuộc khủng hoảng kinh tế chưa từng thấy bất ngờ bùng nổ ở Mĩ vào thời gian nào :

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Cuộc khủng hoảng kinh tế chưa từng thấy bất ngờ bùng nổ ở Mĩ vào tháng 10 năm 1929.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X