Trắc nghiệm Hóa 8 bài 21 có đáp án

Trắc nghiệm Hóa 8 bài 21 - Câu hỏi trắc nghiệm bài 21 Hóa 8 Tính theo công thức hoá học có đáp án giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức.

đáp án Trắc nghiệm Hóa 8 bài 21: Tính theo công thức hoá học

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 6A
Câu 2BCâu 7A
Câu 3CCâu 8A
Câu 4DCâu 9B
Câu 5CCâu 10A

Lựu (Tổng hợp)

Các đề khác

X