Trắc nghiệm GDCD 11 bài 9: Nhà nước Xã hội chủ nghĩa

Đề trắc nghiệm GDCD 11 bài 9 Nhà nước Xã hội chủ nghĩa gồm 54 câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 9 GDCD lớp 11 có đáp án giúp bạn ôn tập và nắm vững kiến thức.

Dưới đây là những câu hỏi được tuyển chọn trong bộ đề trắc nghiệm GDCD 11 bài 9 về Nhà nước Xã hội chủ nghĩa đã xuất hiện trong các bài thi, bài kiểm tra.

Đề trắc nghiệm GDCD 11 bài 9 Nhà nước Xã hội chủ nghĩa

Câu 1. Nhà nước xuất hiện từ khi :
Câu 2. Nhà nước thể hiện ý chí, lợi ích và nguyện vọng của nhân dân là nói đến đặc điểm nào dưới đây?
Câu 3. Công cụ nào dưới đây là hữu hiệu nhất để Nhà nước quản lí xã hội:
Câu 4. Nhà nước pháp quyền có nghĩa là, mọi hoạt động của các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội và mọi công dân đều được thực hiện trên cơ sở:
Câu 5. Chức năng cơ bản của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là:
Câu 6. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước:
Câu 7. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước quản lí mọi mặt của đời sống xã hội
Câu 8. Tính dân tộc của Nhà nước ta được thể hiện như thế nào dưới đây:
Câu 9. Tính nhân dân của Nhà nước ta thể hiện ở việc:
Câu 10. Nhà nước ta kế thừa và phát huy những truyền thống tốt đẹp của dân tộc thể hiện
Câu 11. Khẳng định nào dưới đây không đúng về tính nhân dân của Nhà nước ta:
Câu 12. Chức năng nào dưới đây của Nhà nước ta là căn bản nhất:
Câu 13. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam do tổ chức nào dưới đây lãnh đạo?
Câu 14. Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là trách nhiệm của:
Câu 15. Trong lịch sử xã hội loài người nhà nước xuất hiện khi nào:
Câu 16. Nhà nước xuất hiện do đâu:
Câu 17. Bản chất của nhà nước là gì:
Câu 18. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam mang bản chất của giai cấp nào sau đây:
Câu 19. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam mang bản chất của giai cấp công nhân vì sao?
Câu 20. Thời kì quá độ lên CNXH ở trên phạm vi cả nước ở nước ta bắt đầu từ khi nào:
Câu 21. Hoạt động nào sau đây thể hiện anh B tham gia xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa:
Câu 22. M thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù khi đọc những thông tin trên mạng nói xấu Đảng, nhà nước ta. M đã thể hiện điều nào dưới đây trong việc tham gia xây dựng nhà nước pháp quyền?
Câu 23. Lịch sử phát triển của xã hội loài người đã tồn tại bao nhiêu kiểu nhà nước:
Câu 24. Lịch sử phát triển của xã hội loài người đã tồn tại những kiểu nhà nước nào sau đây:
Câu 25. Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân. Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về
Câu 26. Tính dân tộc của Nhà nước ta thể hiện ở chỗ trong quá trình hoạt động luôn kế thừa và phát huy những truyền thống tốt đẹp của cả
Câu 27. Quá trình tư hữu tài sản diễn ra, chế độ tư hữu hình thành, xã hội phân chia thành giai cấp đối lập nhau là điều kiện để xuất hiện
Câu 28. Nội dung nào sau đây là chức năng của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa:
Câu 29. Chức năng quan trọng nhất của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là
Câu 30. Nội dung nào dưới đây sai khi nói về khái niệm Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam?
Câu 31. Nhiệm vụ nào sau đây không phải là trách nhiệm của công dân trong việc tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam?
Câu 32. Nội dung nào sau đây là đúng khi nói về trách nhiệm của công dân trong việc tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng?
Câu 33. Mỗi công dân cần phải thể hiện trách nhiệm nào sau đây để xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam?
Câu 34. F viết đơn tố cáo hành vi thường xuyên xả nước thải ra môi trường của ông G. Vậy việc làm của F thể hiện điều nào dưới đây trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền?
Câu 35. K thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước là thể hiện điều nào dưới đây trong việc tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền?
Câu 36. Trên đường đi, Minh thấy một người đang cắt trộm dây cáp điện, Minh băn khoăn không biết phải làm gì. Nếu là bạn của Minh, em sẽ khuyên Minh lựa chọn cách xử sự nào dưới đây cho phù hợp?
Câu 37. Ý kiến nào dưới đây là đúng về trách nhiệm tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ?
Câu 38. Ý kiến nào dưới đây là đúng về trách nhiệm của công dân trong việc tham gia xây dựng Nhà nước.
Câu 39. Hành vi nào dưới đây không thể hiện trách nhiệm của công dân trong việc tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam ?
Câu 40. Anh A bị một tổ chức chuyên kích động, phá hoại an ninh đất nước mua chuộc và lôi kéo tham gia vào tổ chức đó. Nếu ở trường hợp của anh A, em sẽ chon cách ứng xử nào dưới đây cho phù hợp ?
Câu 41. Khi bàn về trách nhiệm của công dân trong việc tham gia xây dựng và bảo vệ Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có nhiều ý kiến khác nhau. Em sẽ lựa chọn ý kiến nào dưới đây?
Câu 42. Khi phát hiện một hành vi tham ô, tham nhũng. Trong trường hợp này em sẽ làm gì cho phù hợp với trách nhiệm của công dân trong việc tham gia xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN?
Câu 43. Bạn G đề nghị các bạn trong lớp tổ chức đua xe để biết cảm giác mạnh. Nếu là thành viên trong lớp, em sẽ lựa chọn cách ứng xử nào dưới đây để thể hiện trách nhiệm của công dân việc tham gia xây dựng nhà nước pháp quyền?
Câu 44. Trong buổi ngoại khóa tuyên truyền về an toàn giao thông, K được cô giáo phân công phát tờ rơi cho các bạn. K không nhận lời vì cho rằng đó là việc của cảnh sát giao thông. Nếu là K em sẽ lựa chọn cách ứng xử nào sau đây ?
Câu 45. Bà K là tổ trưởng tổ dân phố, ngày nào đi làm bà cũng đội mũ bảo hiểm và dặn cậu con trai học lớp 11 thực hiện đúng nội quy nhà trường. Đội mũ bảo hiểm và cài quai đúng cách khi đi xe đạp điện. Việc làm của bà K thể hiện trách nhiệm nào của công dân trong việc tham gia xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN?
Câu 46. Những ngày cuối năm 2018 Hạnh thường được Trang suốt ngày rao giảng về "Đức thánh chúa trời" và rủ nên đi lễ để không bị ốm đau bệnh tật, tai qua nạn khỏi. Hạnh không nghe theo, không làm theo mà còn phân tích cho Trang hiểu hành động sai trái của mình. Đề nghị Trang tập trung vào học tập để sau này xây dựng quê hương, đất nước. Việc làm trên của Hạnh chứng tỏ em đã thực hiện trách nhiệm nào của công dân trong việc tham gia xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN?
Câu 47. Là học sinh chậm tiến, thường xuyên giao du với bọn xấu và bị lôi kéo vào ham mê điện tử, nghiện ma túy. Chúng thường bắt Tiến phải lấy trộm tiền hoặc vật dụng có giá trị của các bạn cùng lớp để nộp cho chúng. Thấy thế Nam khuyên nhủ Tiến không nên tiếp tục giao du với bọn người xấu, không lấy cắp tiền của các bạn cùng lớp vì đó là hành vi vi phạm pháp luật. Đồng thời em tìm cách báo với thầy cô, cha mẹ Tiến và các chú công an để kịp thời ngăn chặn những hành động của Tiến và nhóm người xấu, tổ chức cai nghiện cho bạn, giúp bạn trở về con đường lương thiện. Hành vi của Nam đã thực hiện trách nhiệm nào của công dân trong việc tham gia xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN?
Câu 48. Lần nào ông H say rượu cũng chửi bới khắp làng. Đối tượng mà ông ta hay chửi nhất là bác trưởng thôn và cán bộ xã nhà, vì ông có bức xúc về vấn đề gia đình ông không được công nhận hộ nghèo, nên đứa con út đi học không được miễn giảm học phí (Gia đình ông có 3/4 người trong độ tuổi lao động và đều có việc làm ổn định). Hành vi của ông H đã không thực hiện tốt trách nhiệm nào của công dân trong việc tham gia xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN?
Câu 49. A đã sử dụng Facebook để viết bài và tuyên truyền các thông tin sai lệch nói xấu Đảng và Nhà nước. Nếu em là bạn trên Facebook của A, em phải lựa chọn cách ứng xử này sau đây cho phù hợp với trách nhiệm của công dân đối với việc góp phần xây dựng nhà nước?
Câu 50. Ông A kinh doanh vật liệu xây dựng nhưng không nộp thuế cho nhà nước theo đúng quy định, cơ quan thuế đã quyết định xử phạt hành chính đối với doanh nghiệp của ông A. Điều đó chứng tỏ Nhà nước đã sử dụng phương tiện nào sau đây để quản lí Nhà nước?
Câu 51. Để đảm bảo an ninh cho biên giới quốc gia, hằng ngày, hằng giờ các chiến sĩ bộ đội biên phòng luôn tuần tra, canh gác, bảo đảm
Câu 52. Anh A tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa được thể hiện ở hoạt động nào sau đây?
Câu 53. Anh N tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa được thể hiện ở hoạt động nào sau đây?
Câu 54. Khi phát hiện một hành vi tham ô, tham nhũng, em sẽ viết đơn tố cáo gửi đến cơ quan có thẩm quyền cho phù hợp với trách nhiệm của công dân trong việc tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

đáp án Trắc nghiệm GDCD 11 bài 9: Nhà nước Xã hội chủ nghĩa

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 28A
Câu 2BCâu 29B
Câu 3CCâu 30C
Câu 4ACâu 31A
Câu 5BCâu 32D
Câu 6ACâu 33A
Câu 7ACâu 34A
Câu 8BCâu 35B
Câu 9ACâu 36D
Câu 10CCâu 37A
Câu 11CCâu 38B
Câu 12BCâu 39B
Câu 13BCâu 40B
Câu 14BCâu 41B
Câu 15CCâu 42B
Câu 16BCâu 43A
Câu 17DCâu 44B
Câu 18ACâu 45A
Câu 19DCâu 46D
Câu 20CCâu 47C
Câu 21ACâu 48D
Câu 22ACâu 49C
Câu 23BCâu 50C
Câu 24ACâu 51A
Câu 25DCâu 52A
Câu 26ACâu 53A
Câu 27ACâu 54B

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

Các đề khác

X