Đặc điểm nào sau đây không đúng với thành phần khoáng của lớp đất?

Xuất bản: 11/11/2020 - Cập nhật: 11/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Đặc điểm nào sau đây không đúng với thành phần khoáng của lớp đất?
Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Địa lí 6 bài 26

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Thành phần khoáng: Chiếm phần lớn trọng lượng của đất, gồm những hạt khoáng có màu sắc loang lổ và kích thước to nhỏ khác nhau. Đá mẹ: Là nguồn gốc sinh ra thành phần khoáng.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 6 mới nhất

X