Trong sản xuất nông nghiệp, loại đất tốt nhất dùng để trồng cây lúa là:

Xuất bản: 11/11/2020 - Cập nhật: 11/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Trong sản xuất nông nghiệp, loại đất tốt nhất dùng để trồng cây lúa là:
Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Địa lí 6 bài 26

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Loại đất dùng để trồng cây lúa là đất phù sa bồi đắp.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 6 mới nhất

X