Thành phần khoáng của lớp đất có đặc điểm là:

Xuất bản: 11/11/2020 - Cập nhật: 11/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Thành phần khoáng của lớp đất có đặc điểm là:
Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Địa lí 6 bài 26

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Thành phần khoáng: Chiếm phần lớn trọng lượng của đất, gồm những hạt khoáng có màu sắc loang lổ và kích thước to nhỏ khác nhau.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 6 mới nhất

X