Trắc nghiệm Công nghệ 8 bài 55 có đáp án

Đề trắc nghiệm Công nghệ 8 bài 55 gồm các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 55 Công nghệ lớp 8 có đáp án giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức.

Câu 1. Sơ đồ điện là hình biểu diễn quy ước của:

A. Mạch điện

B. Mạng điện

C. Hệ thống điện

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 2. Người ta sử dụng kí hiệu trong các sơ đồ điện để biểu thị:

A. Nguồn điện

B. Dây dẫn điện

C. Thiết bị và đồ dùng điện

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 3. "-" là kí hiệu của:

A. Cực dương

B. Dây pha

C. Dòng điện một chiều

D. Dây trung tính

Câu 5. Sơ đồ nguyên lí:

B. Không thể hiện vị trí lắp đặt trong thực tế

C. Không thể hiện cách lắp ráp, sắp xếp trên thực tế D. Cả 3 đáp án trên

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 6. Sơ đồ lắp đặt biểu thị:

A. Vị trí các phần tử

B. Cách lắp đặt các phần tử

C. Vị trí và cách lắp đặt các phần tử

D. Vị trí hoặc cách lắp đặt các phần tử

Câu 7. Công dụng của sơ đồ lắp đặt là:

A. Dự trù vật liệu

B. Lắp đặt mạng điện và thiết bị

C. Sửa chữa mạng điện và thiết bị

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 8. "~" là kí hiệu của:

A. Dây dẫn chéo nhau

B. Dây dẫn nối nhau

C. Dòng điện xoay chiều

D. Đáp án khác

Câu 9. Khi vẽ sơ đồ điện, người ta dùng kí hiệu để thể hiện những phần tử của mạch điện như:

A. Dây dẫn

B. Thiết bị, đồ dùng điện

C. Cách lắp đặt

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 10.  Là kí hiệu của:

A. Chấn lưu

B. Cầu chì

C. Cầu dao

D. Đáp án khác

đáp án Trắc nghiệm Công nghệ 8 bài 55: Sơ đồ điện

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 6C
Câu 2DCâu 7D
Câu 3CCâu 8C
Câu 4ACâu 9D
Câu 5DCâu 10B

Hà Anh (Tổng hợp)

Các đề khác

X