Sơ đồ lắp đặt biểu thị:

Xuất bản: 09/11/2020 - Cập nhật: 06/09/2023 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Sơ đồ lắp đặt biểu thị:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Sơ đồ lắp đặt biểu thị: Vị trí và cách lắp đặt các phần tử
Sơ đồ lắp đặt biểu thị

Hà Anh (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện bảng điện tiến hành theo mấy bước?

Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện bảng điện tiến hành theo 4 bước là

  1. vẽ đường dây nguồn,
  2. xác định vị trí để bảng điện và bóng đèn,
  3. xác định vị trí các thiết bị trên bảng điện,
  4. vẽ đường dây dẫn điện theo sơ đồ nguyên lí.

Trước khi vẽ sơ đồ lắp đặt cần làm gì?

Trước khi vẽ sơ đồ lắp đặt cần tìm hiểu sơ đồ nguyên lí mạch điện để tiến hành thiết kế sơ đồ lắp đặt sao cho đúng kĩ thuật. Còn sau khi vẽ sơ đồ lắp đặt mới tiến hành dự trù vật liệu, lựa chọn dụng cụ.

Vẽ sơ đồ lắp đặt tiến hành theo mấy bước?

Vẽ sơ đồ lắp đặt tiến hành theo 2 bước

Trước khi vẽ sơ đồ lắp đặt cần:

Trước khi vẽ sơ đồ lắp đặt cần tìm hiểu sơ đồ nguyên lí mạch điện đèn ống huỳnh quang vì sau khi vẽ sơ đồ mới tiến hành dự trù vật liệu và lựa chọn dụng cụ.

Vẽ sơ đồ lắp đặt tiến hành theo mấy bước?

Vẽ sơ đồ lắp đặt tiến hành theo 2 bước.

đề trắc nghiệm công nghệ 8 mới nhất

X