Trắc nghiệm Công nghệ 8 bài 48 có đáp án

Đề trắc nghiệm Công nghệ 8 bài 48 gồm các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 48 Công nghệ lớp 8 có đáp án giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức.

Câu 1. Giờ cao điểm dùng điện là:
Câu 2. Trong ngày có những giờ tiêu thụ điện năng nhiều gọi là:
Câu 3. Đặc điểm của giờ cao điểm là:
Câu 4. Sử dụng hợp lí điện năng gồm mấy cách?
Câu 5. Giảm bớt tiêu thụ điện năng trong giờ cao điểm bằng cách:
Câu 6. Sử dụng lãng phí điện năng là:
Câu 7. Sử dụng hợp lí điện năng gồm:
Câu 8. Để chiếu sáng trong nhà, công sở, người ta nên dùng:
Câu 9. Để chiếu sáng, đèn huỳnh quang tiêu thụ điện năng như thế nào so với đèn sợi đốt:
Câu 10. Hiện nay, cảm biến hiện diện được sử dụng ở:

đáp án Trắc nghiệm Công nghệ 8 bài 48: Sử dụng hợp lí điện năng

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 6D
Câu 2CCâu 7D
Câu 3CCâu 8A
Câu 4BCâu 9B
Câu 5DCâu 10D

Hà Anh (Tổng hợp)

Các đề khác

X