Trắc nghiệm Công nghệ 8 bài 51 có đáp án

Đề trắc nghiệm Công nghệ 8 bài 51 gồm các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 51 Công nghệ lớp 8 có đáp án giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức.

Câu 1. Để đóng - cắt mạch điện, người ta dùng:
Câu 2. Để cung cấp điện cho các đồ dùng điện, người ta dùng:
Câu 3. Để bảo vệ mạch điện, đồ dùng điện khi có sự cố, người ta dùng:
Câu 4. Cấu tạo công tắc điện gồm mấy bộ phận?
Câu 5. Dựa vào số cực, người ta chia công tắc điện ra làm:
Câu 6. Dựa vào thao tác đóng - cắt, có công tắc điện:
Câu 7. Cấu tạo cầu dao gồm mấy bộ phận chính?
Câu 8. Số liệu kĩ thuật trên cầu dao là:
Câu 9. Căn cứ vào số cực của cầu dao, người ta chia cầu dao làm mấy loại?
Câu 10. Căn cứ vào sử dụng, người ta chia cầu dao làm mấy loại?

đáp án Trắc nghiệm Công nghệ 8 bài 51: Thiết bị đóng cắt và lấy điện của mạng điện trong nhà

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 6D
Câu 2CCâu 7B
Câu 3CCâu 8C
Câu 4BCâu 9C
Câu 5CCâu 10A

Hà Anh (Tổng hợp)

Các đề khác

X