Trắc nghiệm Công nghệ 8 bài 51 có đáp án

Đề trắc nghiệm Công nghệ 8 bài 51 gồm các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 51 Công nghệ lớp 8 có đáp án giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức.

Câu 1. Để đóng - cắt mạch điện, người ta dùng:

A. Cầu dao

B. Công tắc điện

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Câu 2. Để cung cấp điện cho các đồ dùng điện, người ta dùng:

A. Ổ cắm điện

B. Phích cắm điện

C. Ổ cắm và phích cắm điện

D. Đáp án khác

Câu 3. Để bảo vệ mạch điện, đồ dùng điện khi có sự cố, người ta dùng:

A. Cầu chì

B. Aptomat

C. Cả A và B đều đúng

D. Đáp án khác

Câu 5. Dựa vào số cực, người ta chia công tắc điện ra làm:

A. Công tắc điện hai cực

B. Công tắc điện ba cực

C. Cả A và B đều đúng

D. Đáp án khác

Câu 6. Dựa vào thao tác đóng - cắt, có công tắc điện:

A. Công tắc bật

B. Công tắc bấm

C. Công tắc xoay

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 8. Số liệu kĩ thuật trên cầu dao là:

A. Điện áp định mức

B. Dòng điện định mức

C. Điện áp và dòng điện định mức

D. Đáp án khác

đáp án Trắc nghiệm Công nghệ 8 bài 51: Thiết bị đóng cắt và lấy điện của mạng điện trong nhà

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 6D
Câu 2CCâu 7B
Câu 3CCâu 8C
Câu 4BCâu 9C
Câu 5CCâu 10A

Hà Anh (Tổng hợp)

Các đề khác

X