Người ta sử dụng kí hiệu trong các sơ đồ điện để biểu thị:

Xuất bản: 09/11/2020 - Cập nhật: 09/11/2020 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Người ta sử dụng kí hiệu trong các sơ đồ điện để biểu thị:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm công nghệ 8 mới nhất

X