Trắc nghiệm Công nghệ 8 bài 50 có đáp án

Đề trắc nghiệm Công nghệ 8 bài 50 gồm các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 50 Công nghệ lớp 8 có đáp án giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức.

Câu 1. Đặc điểm của mạng điện trong nhà:
Câu 2. Ở nước ta, mạng điện trong nhà có cấp điện áp là:
Câu 3. Đồ dùng điện của mạng điện trong nhà:
Câu 4. Mạng điện trong nhà có mấy yêu cầu?
Câu 5. Cấu tạo mạng điện trong nhà gồm mấy phần?
Câu 6. Mạng điện trong nhà có mấy loại mạch?
Câu 7. Mạch chính có:
Câu 8. Phát biểu nào đúng khi nói về mạch nhánh?
Câu 9. Hệ thống điện quốc gia gồm:
Câu 10. Hệ thống điện quốc gia truyền tải điện năng từ nhà máy điện đến:

đáp án Trắc nghiệm Công nghệ 8 bài 50: Cấu tạo và đặc điểm của mạng điện trong nhà

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 6B
Câu 2ACâu 7C
Câu 3CCâu 8D
Câu 4CCâu 9D
Câu 5CCâu 10D

Hà Anh (Tổng hợp)

Các đề khác

X