Trắc nghiệm Công nghệ 8 bài 50 có đáp án

Đề trắc nghiệm Công nghệ 8 bài 50 gồm các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 50 Công nghệ lớp 8 có đáp án giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức.

Câu 1. Đặc điểm của mạng điện trong nhà:

A. Điện áp của mạng điện trong nhà

B. Đồ dùng điện của mạng điện trong nhà

C. Sự phù hợp điện áp giữa các thiết bị, đồ dùng điện với điện áp của mạng điện

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 3. Đồ dùng điện của mạng điện trong nhà:

A. Rất đa dạng

B. Công suất điện của các đồ dùng điện rất khác nhau

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Câu 7. Mạch chính có:

A. Dây pha

B. Dây trung tính

C. Dây pha và dây trung tính

D. Dây pha hoặc dây trung tính

Câu 8. Phát biểu nào đúng khi nói về mạch nhánh?

A. Mắc song song với nhau

B. Cung cấp điện tới các đồ dùng điện

C. Có thể điều khiển độc lập

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 9. Hệ thống điện quốc gia gồm:

A. Nhà máy điện

B. Đường dây truyền tải

C. Trạm biến áp, phân phối và đóng cắt

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 10. Hệ thống điện quốc gia truyền tải điện năng từ nhà máy điện đến:

A. Các nhà máy, xí nghiệp

B. Các nông trại

C. Các khu dân cư

D. Cả 3 đáp án trên

đáp án Trắc nghiệm Công nghệ 8 bài 50: Cấu tạo và đặc điểm của mạng điện trong nhà

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 6B
Câu 2ACâu 7C
Câu 3CCâu 8D
Câu 4CCâu 9D
Câu 5CCâu 10D

Hà Anh (Tổng hợp)

Các đề khác

X