Trắc nghiệm Công nghệ 8 bài 58 có đáp án

Đề trắc nghiệm Công nghệ 8 bài 58 gồm các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 58 Công nghệ lớp 8 có đáp án giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức.

Câu 1. Thiết kế mạch điện gồm mấy nội dung?
Câu 2. Thiết kế là công việc:
Câu 3. Đưa ra phương án mạch điện tức là:
Câu 4. Trình tự thiết kế mạch điện theo mấy bước?
Câu 5. "Xác định mạch điện dùng để làm gì?" thuộc bước thứ mấy?
Câu 6. Bước thứ 3 trong trình tự thiết kế mạch điện là:
Câu 7. Bước cuối cùng trong trình tự thiết kế mạch điện là:
Câu 8. Bạn A cần lắp đặt mạch điện dùng 2 bóng đèn sợi đốt được điều khiển đóng - cắt riêng biệt để chiếu sáng bàn học và giữa phòng. Vậy bước 3 bạn A cần làm là:
Câu 9. Thiết bị điện mà bạn A cần chọn là:
Câu 10. Đâu là nội dung công việc thiết kế?

đáp án Trắc nghiệm Công nghệ 8 bài 58: Thiết kế mạch điện

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 6C
Câu 2ACâu 7B
Câu 3ACâu 8C
Câu 4CCâu 9B
Câu 5ACâu 10D

Hà Anh (Tổng hợp)

Các đề khác

X