- là kí hiệu của:

Xuất bản: 09/11/2020 - Cập nhật: 09/11/2020 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

"-" là kí hiệu của:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C


Đáp án: C
Vì kí hiệu cực dương là "+", dây pha là "A-", dây trung tính là "O-".

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm công nghệ 8 mới nhất

X