Trắc nghiệm Công nghệ 8 bài 27 có đáp án

Đề trắc nghiệm Công nghệ 8 bài 27 gồm các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 27 Công nghệ lớp 8 có đáp án giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức.

Câu 1. Mối ghép động có:
Câu 2. Khớp tịnh tiến có mối ghép gì?
Câu 3. Mọi điểm trên vật tịnh tiến có chuyển động như thế nào?
Câu 4. Đối với khớp tịnh tiến, để giảm ma sát, người ta sẽ:
Câu 5. Cấu tạo khớp quay gồm mấy phần?
Câu 6. Cấu tạo vòng bi gồm mấy phần?
Câu 7. Ở khớp quay, chi tiết có lỗ giảm ma sát bằng cách:
Câu 8. Ứng dụng khớp quay trong:
Câu 9. Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về khớp quay?
Câu 10. Trong khớp quay:

đáp án Trắc nghiệm Công nghệ 8 bài 27: Mối ghép động

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 6C
Câu 2CCâu 7C
Câu 3BCâu 8D
Câu 4DCâu 9D
Câu 5BCâu 10A

Hà Anh (Tổng hợp)

Các đề khác

X