Trắc nghiệm Công nghệ 8 bài 27 có đáp án

Đề trắc nghiệm Công nghệ 8 bài 27 gồm các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 27 Công nghệ lớp 8 có đáp án giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức.

Câu 1. Mối ghép động có:

A. Khớp tịnh tiến

B. Khớp quay

C. Khớp cầu

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 2. Khớp tịnh tiến có mối ghép gì?

A. Mối ghép pittông - xilanh

B. Mối ghép sống trượt - rãnh trượt

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Câu 3. Mọi điểm trên vật tịnh tiến có chuyển động như thế nào?

A. Khác nhau

B. Giống hệt nhau

C. Gần giống nhau

D. Đáp án khác

Câu 4. Đối với khớp tịnh tiến, để giảm ma sát, người ta sẽ:

A. Sử dụng vật liệu chịu mài mòn

B. Làm nhẵn bóng các bề mặt

C. Bôi trơn bằng dầu, mỡ

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 7. Ở khớp quay, chi tiết có lỗ giảm ma sát bằng cách:

A. Lắp bạc lót

B. Dùng vòng bi

C. Cả A và B đều đúng

D. Đáp án khác

Câu 8. Ứng dụng khớp quay trong:

A. Bản lề cửa

B. Xe đạp

C. Quạt điện

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 9. Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về khớp quay?

A. Mặt tiếp xúc thường là mặt trụ tròn

B. Chi tiết có mặt trụ trong là ổ trục

C. Chi tiết có mặt trụ ngoài là trục

D. Cả 3 đáp án đều đúng

Câu 10. Trong khớp quay:

A. Mỗi chi tiết chỉ có thể quay quanh một trục cố định

B. Mỗi chi tiết có thể quay quanh nhiều trục cố định

C. Cả A và B đều đúng

D. Đáp án khác

đáp án Trắc nghiệm Công nghệ 8 bài 27: Mối ghép động

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 6C
Câu 2CCâu 7C
Câu 3BCâu 8D
Câu 4DCâu 9D
Câu 5BCâu 10A

Hà Anh (Tổng hợp)

Các đề khác

X