Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về khớp quay?

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 06/11/2020 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về khớp quay?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm công nghệ 8 mới nhất

X