Đối với khớp tịnh tiến, để giảm ma sát, người ta sẽ:

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 06/11/2020 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Đối với khớp tịnh tiến, để giảm ma sát, người ta sẽ:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm công nghệ 8 mới nhất

X