Mọi điểm trên vật tịnh tiến có chuyển động như thế nào?

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 19/10/2022 - Tác giả: Hà Anh

Hướng dẫn trả lời câu hỏi Mọi điểm trên vật tịnh tiến có chuyển động như thế nào? ... nằm trong bộ đề Trắc nghiệm Công nghệ 8 bài 27: Mối ghép động

Câu Hỏi Và Trả lời

CÂU HỎI

Mọi điểm trên vật tịnh tiến có chuyển động như thế nào?

TRẢ LỜI

Mọi điểm trên vật tịnh tiến có chuyển động giống hệt nhau.

Mọi điểm trên vật tịnh tiến có chuyển động

Chuyển động tịnh tiến của một vật rắn là chuyển động trong đó đường thẳng nối hai điểm bất kì của vật luôn luôn song song với chính nó. Ví dụ: Người ngồi trên chiếc đu quay chuyển động tịnh tiến.

Câu hỏi liên quan
Khớp tịnh tiến có mối ghép gì?

A. Mối ghép pittông - xilanh

B. Mối ghép sống trượt - rãnh trượt

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Đối với khớp tịnh tiến, để giảm ma sát, người ta sẽ:

A. Sử dụng vật liệu chịu mài mòn

B. Làm nhẵn bóng các bề mặt

C. Bôi trơn bằng dầu, mỡ

D. Cả 3 đáp án trên

Ứng dụng cơ cấu tay quay - con trượt dùng trong:

A. Máy khâu đạp chân

B. Máy cưa gỗ

C. Ô tô

D. Cả 3 đáp án trên

Cơ cấu tay quay - con trượt thuộc cơ cấu:

A. Biến chuyển động quay thành chuyển động tịnh tiến

B. Biến chuyển động tịnh tiến thành chuyển động quay

C. Biến chuyển động quay thành chuyển động lắc

D. Biến chuyển dộng lắc thành chuyển động quay

Các bộ phận trong máy có:

A. Duy nhất một dạng chuyển động

B. Có 2 dạng chuyển động

C. Có nhiều dạng chuyển động khác nhau

D. Đáp án khác

đề trắc nghiệm công nghệ 8 mới nhất

X