Nồng độ tối đa của chì trong môi trường nuôi thủy sản là

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 06/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Nồng độ tối đa của chì trong môi trường nuôi thủy sản là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Giải thích: Nồng độ tối đa của chì trong môi trường nuôi thủy sản là: 0,1 mg/l

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm công nghệ 7 mới nhất

X