Có mấy phương pháp xử lí nguồn nước?

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 06/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Có mấy phương pháp xử lí nguồn nước?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Giải thích: Có 3 phương pháp xử lí nguồn nước gồm:
- Lắng (lọc)
- Dùng hóa chất để diệt khuẩn
- Tăng sục khí, thay nước sạch, xử lý nguồn nước - SGK trang 152

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm công nghệ 7 mới nhất

X