Trắc nghiệm công nghệ 12 bài 7 : Khái niệm về mạch điện tử - Chỉnh lưu - Nguồn một chiều

Bộ đề câu hỏi trắc nghiệm công nghệ 12 bài 7 khái niệm về mạch điện tử - Chỉnh lưu - Nguồn một chiều có đáp án

Câu 1. Phát biểu nào sau đây là đúng:
Câu 2. Mạch chỉnh lưu nửa chu kì:
Câu 3. Nhiệm vụ của khối biến áp nguồn là
Câu 4. Mạch chỉnh lưu được sử dụng nhiều trên thực tế:
Câu 5. Phát biểu nào sau đây sai:
Câu 6. Mạch lọc của mạch nguồn một chiều sử dụng:
Câu 7. Trong mạch nguồn một chiều, điện áp ra sau khối nào là điện áp một chiều
Câu 8. Chọn phát biểu đúng nhất
Câu 9. Chọn phát biểu sai:
Câu 10. Đâu là mạch điện tử?

đáp án Trắc nghiệm công nghệ 12 bài 7 : Khái niệm về mạch điện tử - Chỉnh lưu - Nguồn một chiều

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 6A
Câu 2DCâu 7B
Câu 3DCâu 8D
Câu 4CCâu 9D
Câu 5CCâu 10D

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X